PALÍNDROMOS. García García, Noemi. Hernández Santana, Óscar. 2ºE

Animal - Lámina​

Oso - Oso

Eva - Ave

Toro - Roto

Osos - Sosos

Monja - Jamón

Casa - Saca

Goma - Mago

Lorca - Calor

Coco - Coco

Tapa - Pata

Poco - Copo

Abril - Libra

Ratón - Notar

Lobo - Bolo

Ajos - Soja

ONU - Uno

Vaca - Cava

Late - Tela 

Sopa - Paso

Ropa - Paro

Trapo - Potra


No hay comentarios:

Publicar un comentario